La Bilbia de las Americas (LBLA)

Español (América Latina) [Spanish]

Llegeix aquesta versió: La Bilbia de las AmericasBíblia en àudio: La Bilbia de las Americas

La Biblia de las Américas

Copyright © 1986, 1995, 1997 by The Lockman Foundation

Derechos Reservados

All Rights Reserved

Editor

The Lockman Foundation

Altres versions d'aquesta editorial

Amplified Bible, Classic EditionLa Bilbia de las AmericasNew American Standard BibleNueva Biblia LatinoamericanaThe Amplified Bible

Versions disponibles

Versions totals:2,005
Idiomes totals:1,361

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.