Ó Cuinn Tiomna Nua 1970 (OC1970)

Gaeilge [Irish Gaelic]

Llegeix aquesta versió: Ó Cuinn Tiomna Nua 1970

Tiomna Nua 1970

Ba é Cosslett Ó Cuinn (1907-1995), ministéir in Eaglais na hÉireann, a d'aistrigh Tiomna Nua tar éis dó post mar Ollamh le Gréigis an Bhíobla a ghlacadh i 1961 ag Coláiste na Tríonóide, Áth Cliath. Tá an t-aistriúchán bunaithe ar Revised Standard Version an Bhéarla agus ar an nGréigis príomhdha. Blas Ultach atá ar an leagan. D'fhoilsigh Cumann Gaelach na hEaglaise (Irish Guild of the Church of Ireland) é i 1970 le cabhair ón Hibernian Bible Society (a nglaotar an National Bible Society of Ireland anois air).

New Testament 1970

Tiomna Nua (New Testament) was translated by Church of Ireland minister Cosslett Ó Cuinn (1907-1995), after he took up the post of professor of Biblical Greek at Trinity College, Dublin in 1961. It is based on the Revised Standard Version (RSV) in English and the original Greek. It has a distinct Ulster dialect. It was published in 1970 by Cumann Gaelach na hEaglaise (Irish Guild of the Church of Ireland) with the assistance of the Hibernian Bible Society (now called the National Bible Society of Ireland). 

Editor

National Bible Society of Ireland

Altres versions d'aquesta editorial

Ó Cuinn Tiomna Nua 1970

Versions disponibles

Versions totals:2,001
Idiomes totals:1,357

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.