Ndebo Mbuya ne Njimbo (NMN)

Kalanga

Llegeix aquesta versió: Ndebo Mbuya ne NjimboBíblia en àudio: Ndebo Mbuya ne Njimbo

NDEBO MBUYA NE NJIMBO

© 2009 Bible Society of Botswana. Used by permission. All rights reserved.

Copyright information:

These Scriptures have been made available in electronic format and on this website for your personal use only. Any other use including but not limited to copying or re-posting elsewhere on the internet is prohibited. This text may not be sold or otherwise offered for sale.

For more information on copyright or to apply for copyright use, please visit www.biblesocietofbotswana.org.bw or contact the General Secretary @ +276 3952030/+267 2414321 .

Editor

Bible Society of Botswana

Altres versions d'aquesta editorial

Ka̱bas Qae-xg'ae saNdebo Mbuya ne Njimbo

Versions disponibles

Versions totals:2,001
Idiomes totals:1,357

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.