Kisi Bible (KBQ)

Kisi [Southern Kisi]

Llegeix aquesta versió: Kisi Bible

Kisi Bible

This translation, published by the Bible Society in Liberia, was published in 2012.

If you would like more information about the Bible Society in Liberia, please contact biblesoc@libnet.net or visit www.unitedbiblesocieties.org .

Editor

Bible Society in Liberia

Altres versions d'aquesta editorial

BibleBibleCHƐ̄NƐ̍SE̍ĒDEƲE NIINƐIKisi BibleKuo :Dele'Ŋ̀âla Kɔlɔ Maa Waai

Versions disponibles

Versions totals:2,001
Idiomes totals:1,357

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.