Amplified Bible, Classic Edition (AMPC)

English

Llegeix aquesta versió: Amplified Bible, Classic Edition

About this Title

The Amplified Bible was the first Bible project of The Lockman Foundation. It attempts to take both word meaning and context into account in order to accurately translate the original text from one language into another. The Amplified Bible does this through the use of explanatory alternate readings and amplifications to assist the reader in understanding what Scripture really says. Multiple English word equivalents to each key Hebrew and Greek word clarify and amplify meanings that may otherwise have been concealed by the traditional translation method.

Copyright Information

All rights reserved. For Permission To Quote information visit www.lockman.org.

The "Amplified" trademark is registered in the United States Patent and Trademark Office by The Lockman Foundation. Use of this trademark requires the permission of The Lockman Foundation.

Editor

The Lockman Foundation

Altres versions d'aquesta editorial

Amplified Bible, Classic EditionLa Bilbia de las AmericasNew American Standard BibleNueva Biblia LatinoamericanaThe Amplified Bible

Versions disponibles

Versions totals:1,970
Idiomes totals:1,350

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.