Holman Christian Standard Bible (hcsb)

English

Llegeix aquesta versió: Holman Christian Standard BibleBíblia en àudio: Holman Christian Standard Bible

The Holman Christian Standard Bible (HCSB) is a trusted, original translation of God’s Word.  A team of more than 100 scholars from 17 denominations pursued two ideals with every translation decision: each word must reflect clear, contemporary English and each word must be faithful to the original languages of the Bible.

For a deeper engagement with the Holman Christian Standard Bible, visit hcsb.org.

Copyright and Permissions Information

Holman Christian Standard Bible®
Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 by Holman Bible Publishers.
Used with permission by Holman Bible Publishers, Nashville, Tennessee. All rights reserved.

The text of the Holman Christian Standard Bible may be quoted in any form (written, visual, electronic, or audio) up to and inclusive of one thousand (1000) verses without the written permission of the publisher, provided that the verses quoted do not account for more than 50 percent of the work in which they are quoted, and provided that a complete book of the Bible is not quoted.

Requests for permission are to be directed to and approved in writing by Holman Bible Publishers, 127 Ninth Avenue North, Nashville, Tennessee 37234.

When the HCSB is quoted, one of the following credit lines must appear on the copyright page or title page of the work:

Scripture quotations marked HCSB are taken from the Holman Christian Standard Bible®, Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 by Holman Bible Publishers. Used by permission. Holman Christian Standard Bible®, Holman CSB®, and HCSB® are federally registered trademarks of Holman Bible Publishers.

Unless otherwise noted, all Scripture quotations are taken from the Holman Christian Standard Bible®, Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 by Holman Bible Publishers. Used by permission. Holman Christian Standard Bible®, Holman CSB®, and HCSB® are federally registered trademarks of Holman Bible Publishers.

Editor

Holman Bible Publishers

Altres versions d'aquesta editorial

Christian Standard BibleHolman Christian Standard Bible

Versions disponibles

Versions totals:2,001
Idiomes totals:1,357

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.