Littafi Mai Tsarki (HAU)

Hausa

Llegeix aquesta versió: Littafi Mai Tsarki

Hausa Bible

This translation, published by the Bible Society of Nigeria, was published in 2010.

If you are interested in obtaining a printed copy, please contact the Bible Society of Nigeria at www.biblesociety-nigeria.org.

Editor

Bible Society of Nigeria

Altres versions d'aquesta editorial

BIBLU WIWE LỌ 1923Bible NsoLittafi Mai TsarkiYoruba Bible

Versions disponibles

Versions totals:2,001
Idiomes totals:1,357

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.