Biblia - Evanjelický preklad (slb)

Slovenčina [Slovak]

Llegeix aquesta versió: Biblia - Evanjelický preklad

Copyright Information

All rights reserved worldwide. Used by permission. Visit www.tranoscius.sk

Mgr. Ľubomír Turčan

riaditeľ a člen predstavenstva

Tranovského 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 22/L

Tel.: 044/5523070 mail@tranoscius.sk www.tranoscius.sk

Editor

TRANOSCIUS a. s.

Altres versions d'aquesta editorial

Biblia - Evanjelický preklad

Versions disponibles

Versions totals:1,889
Idiomes totals:1,306

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.