English Standard Version (ESV)

English

Llegeix aquesta versió: English Standard VersionBíblia en àudio: English Standard Version

This publication contains The Holy Bible, English Standard Version®, copyright ©2001 by Crossway Bibles, a publishing ministry of Good News Publishers. ESV® Permanent Text Edition® (2016). The ESV® text has been reproduced in cooperation with and by permission of Good News Publishers. Unauthorized reproduction of this publication is prohibited.

The Holy Bible, English Standard Version (ESV) is adapted from the Revised Standard Version of the Bible, copyright Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the U.S.A. All rights reserved.

Editor

Crossway (a publishing ministry of Good News Publishers)

Altres versions d'aquesta editorial

English Standard Version

Versions disponibles

Versions totals:1,889
Idiomes totals:1,306

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.