Biblia Mam de Quetzaltenango (MAMO)

Mam

Llegeix aquesta versió: Biblia Mam de QuetzaltenangoBíblia en àudio: Biblia Mam de Quetzaltenango

Esta traducción fue publcada por la Sociedad Bíblica de Guatemala en el 2009. Si usted está interesado en obtener una copia impresa, conecte a la Sociedad Bíblica de Guatemala en el sitio www.sbbiblica.org

Editor

Bible Society in Guatemala

Altres versions d'aquesta editorial

A Txꞌan Biblia Yin Kꞌanjobal 1989Biblia Mam de QuetzaltenangoChuj San Mateo BibleChuj San Sebastian BibleKaqchiquel BibleMam de Huehuetenango BibleMam de Huehuetenango nueva ortografíaPokomchi BibleQ'eqchi BibleQ'eqchi BibleQuiché Bible

Versions disponibles

Versions totals:2,205
Idiomes totals:1,505

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.