Arabe tchadien (alphabet arabe) (shuarab)

العربي الدارجي هنا تشاد [Chadian Arabic]

Llegeix aquesta versió: Arabe tchadien (alphabet arabe)

Chadian Arabic New Testament, Arabic Script

This translation, published by the Bible Society of Chad, was published in 2012.

If you are interested in the work of the Bible Society of Chad please visit www.unitedbiblesocieties.org.

Editor

Bible Society of Chad

Altres versions d'aquesta editorial

Arabe tchadien (alphabet arabe)Arabe tchadien (alphabet latin)Bible azumeinaBible kimBible kimBible mbaï 1980Bible ngambaï 1989Bible sarBible sar (Version Cathoique)Boy LonanaGulei New TestamentVersion révisée avec note explicatives

Versions disponibles

Versions totals:2,013
Idiomes totals:1,365

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.