Di Jamiekan Nyuu Testiment (JNT)

Jamiekan [Jamaican Creole English]

Llegeix aquesta versió: Di Jamiekan Nyuu TestimentBíblia en àudio: Di Jamiekan Nyuu Testiment

The Jamaican New Testament (Di Jamiekan Nyuu Testiment)

This translation, published by the Bible Society of the West Indies, was published in 2012.

If you would like to find out more, please visit the Bible Society of the West Indies at http://biblesocietywi.org/.

You can purchase a copy of this translation in the UK from the British & Foreign Bible Society, please visit http://shop.biblesociety.org.uk/.

Editor

West Indies, Bible Society of the

Altres versions d'aquesta editorial

Di Jamiekan Nyuu Testiment

Versions disponibles

Versions totals:1,970
Idiomes totals:1,350

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.