Ebe-No-Pfuasẹ Ishobọ Onogbọ (atgNT)

Okphela [Ivbie North-Okpela-Arhe]

Llegeix aquesta versió: Ebe-No-Pfuasẹ Ishobọ OnogbọBíblia en àudio: Ebe-No-Pfuasẹ Ishobọ Onogbọ

Copyright Information

© 2012, The Nigeria Bible Translation Trust and Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Printed book ISBN 9789789194797

The New Testament
in Ivbie North-Okpela-Arhe

Editor

Nigeria Bible Translation Trust

Altres versions d'aquesta editorial

A̠lyiat A̠gwaza na di̠n Tyap: A̠li̠ka̠uli A̠faiBwaki KifwiyangBwok-basa Dagwi wuna-na-sira roso tanga pasEbe-No-Pfuasẹ Ishobọ OnogbọIkpa MbubanIkpa Mbuban Eyi KatolikTẹsitamenti Ikne n'Ọnu IkwereUngbamvu Ku Abachi Azhi Ahe̲he̲ Ka

Versions disponibles

Versions totals:1,889
Idiomes totals:1,306

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.