គម្ពីរ​ភាសា​ទំពួន

The printed NT was published by:

The Bible Society in Cambodia

P.O. BOX 534, Phnom Penh, Cambodia

(+855) 23-640 3706

info@biblecambodia.org

www.biblecambodia.org


Wycliffe Bible Translators, Inc.

tpu EDITOR

Altres versions de Wycliffe Bible Translators, Inc.

YouVersion utilitza galetes per personalitzar la teva experiència. En utilitzar el nostre lloc web, acceptes el nostre ús de galetes tal com es descriu a la nostra Política de privadesa