Elizen Arteko Biblia (Biblia en Euskara, Traducción Interconfesional) (EABD)

Euskara [Basque]

Llegeix aquesta versió: Elizen Arteko Biblia (Biblia en Euskara, Traducción Interconfesional)

Elizen Arteko Biblia (EAB)

Se trata de la traducción de la Biblia en lengua Vasca, Euskera, auspiciada por la Sociedad Bíblica. La Traducción fue llevada a cabo por un equipo interconfesional de biblistas según las normas de cooperación para las traducciones bíblicas suscritas por las Sociedades Bíblicas Unidas y la Iglesia Católica.

Es una traducción de nivel medio alto en Euskera Batua, la lengua estandarizada por la Académia de la Lengua Vasca. Esta biblia se edita en edición interconfesional con los libros Deuterocanónicos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.

Editor

Bible Society of Spain

Altres versions d'aquesta editorial

Bíblia Catalana, Traducción InterconfesionalDios Habla Hoy Con Deuterocanónicos Versión EspañolaDios Habla Hoy Versión EspañolaElizen Arteko Biblia (Biblia en Euskara, Traducción Interconfesional)Elizen Arteko Biblia (Biblia en Euskara, Traducción Interconfesional)La Biblia Hispanoamericana (Traducción Interconfesional, versión hispanoamericana)La Biblia, Traducción Interconfesional (versión española)La Palabra (versión española)La Palabra (versión hispanoamericana)

Versions disponibles

Versions totals:2,739
Idiomes totals:1,840

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.