RUAC KUƆTH IN RƐL RƆ (nusNHB)

Nuer

Llegeix aquesta versió: RUAC KUƆTH IN RƐL RƆ

Nuer Bible © Bible Society in South Sudan 1998,2012.

Editor

Bible Society in South Sudan

Altres versions d'aquesta editorial

Ecorit Aŋejuk 2003JAM DE NHIALIC 2011RUAC KUƆTH IN RƐL RƆWÄNYI KWËRØ 2011

Versions disponibles

Versions totals:2,001
Idiomes totals:1,357

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.