Bíblia Sagrada, Nova Versão Transformadora (NVT)

Português (Brasil) [Portuguese (Brazil)]

Llegeix aquesta versió: Bíblia Sagrada, Nova Versão TransformadoraBíblia en àudio: Bíblia Sagrada, Nova Versão Transformadora

Bíblia Sagrada, Nova Versão Transformadora © Editora Mundo Cristão, 2016.

Editor

Editora Mundo Cristao

Altres versions d'aquesta editorial

Bíblia Sagrada, Nova Versão Transformadora

Versions disponibles

Versions totals:2,001
Idiomes totals:1,357

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.