Sväté Písmo - katolícky preklad (ssv)

Slovenčina [Slovak]

Llegeix aquesta versió: Sväté Písmo - katolícky preklad

Version Information

Spolok Svätého Vojtecha, Trnava is owner of the publishing rights for texts of old testament and new testament in Slovak catholic translation. We grant permission for using this texts of Bible in computer viewing programms, internet online bibles and mobile devices, and publishing this installation files on the internet.

Editor

Sväté Písmo - katolícky preklad

Altres versions d'aquesta editorial

Sväté Písmo - katolícky preklad

Versions disponibles

Versions totals:1,889
Idiomes totals:1,306

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.