Ikpa Mbuban Eyi Katolik (ANNa)

Obolo

Llegeix aquesta versió: Ikpa Mbuban Eyi Katolik

© The Nigeria Bible Translation Trust, 2013

Nihil Obstat: Rev. Fr. Jerome Awaji-imam Etenduk

Priest of Catholic Diocese of Port Harcourt

Imprimatur: +Most Rev. Dr. Camillus Archibong Etokudoh Catholic Bishop of Port Harcourt Diocese.

Approved for experimental use. 

New Testament originally published by International Bible Society 1991, The Nigeria Bible Translation Trust and Wycliffe Bible Translators, Inc. 1996, 2010.

Bible originally published by The Nigeria Bible Translation Trust and Wycliffe Bible Translators, Inc., 2013.

Editor

Nigeria Bible Translation Trust

Altres versions d'aquesta editorial

'Jee Hwi na Krre̱de̱ Be̱ne̱ a zhi RigweA̠lyiat A̠gwaza na di̠n Tyap: A̠li̠ka̠uli A̠faiBwaki KifwiyangBwok-basa Dagwi wuna-na-sira roso tanga pasEbe-No-Pfuasẹ Ishobọ OnogbọIkpa MbubanIkpa Mbuban Eyi KatolikIzere New TestamentKutsingken Ira Rimam ti Saen KyagNyaa Shɔɔ Ɓɔɔ Laa a ƁɛɛRɛn Kpan Nyu SuswɛTẹsitamenti Ikne n'Ọnu IkwereUngbamvu Ku Abachi Azhi Ahe̲he̲ Ka

Versions disponibles

Versions totals:2,001
Idiomes totals:1,357

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.