NOVI ZAVJET I PSALMI - 1. izd. - (BKJ)

Hrvatski [Croatian]

Llegeix aquesta versió: NOVI ZAVJET I PSALMI - 1. izd. -

Copyright © 2011, UDRUGA STABLO ŽIVOTA Dopušteno je neograničeno korištenje cijelog teksta ili dijelova teksta bez posebnog odobrenja uz uvjet da se tekst ne mijenja te da njime ne ostvaruje dobit.

Editor

UDRUGA STABLO ŽIVOTA

Altres versions d'aquesta editorial

NOVI ZAVJET I PSALMI - 1. izd. -

Versions disponibles

Versions totals:1,970
Idiomes totals:1,350

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.