Uwspółcześniona Biblia Gdańska (PUBG)

Polski [Polish]

Llegeix aquesta versió: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

This project is being undertaken by the Gate of Hope Foundation. Its founders are Brent Riggs and Joe West. Brent and Joe have both been pastors and gospel preachers for more than 25 years. They are working closely with Polish nationals to update the old grammar and vocabulary of the 1632 Polish Gdańsk Bible. For more information, visit the website at

www.wrotanadziei.org

Ten projekt jest realizowany przez Fundację Wrota Nadziei. Fundatorami są Brent Riggs i Joe West. Brent and Joe są pastorami i kaznodziejami ewangelii od ponad 25-ciu lat. Pracują ściśle z Polakami, żeby uwspółcześnić archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Więcej informacja można uzyskać na stronie

www.wrotanadziei.org

Copyright Information

© 2013 Gate of Hope Foundation

The publisher authorizes all copying and distribution of this work both in part and in its entirety, under the condition that it is done completely free of charge and that the content remains completely unchanged. Distribution for commercial purposes requires written permission from the Foundation.

Gate of Hope Foundation

ul. Armii Ludowej 71b lok. 26

87-100 Toruń, Polska

www.wrotanadziei.org

© 2013 Fundacja Wrota Nadziei

Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Powielanie do celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody Fundacji.

Fundacja Wrota Nadziei

ul. Armii Ludowej 71b lok. 26

87-100 Toruń, Polska

www.wrotanadziei.org

Editor

Gate of Hope Foundation

Altres versions d'aquesta editorial

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Versions disponibles

Versions totals:2,001
Idiomes totals:1,357

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.