International Children’s Bible (ICB)

English

Llegeix aquesta versió: International Children’s Bible

International Children’s Bible®

Copyright © 2015 by Tommy Nelson, a division of Thomas Nelson, Inc.

The Holy Bible, International Children’s Bible®

Copyright © 1986, 1988, 1999, 2015 by Tommy Nelson™, a division of Thomas Nelson.

Thomas Nelson is a registered trademark of HarperCollins Christian Publishing, Inc.All rights reserved.

Editor

Thomas Nelson, Inc.

Altres versions d'aquesta editorial

International Children’s BibleNew Century VersionNew King James Version

Versions disponibles

Versions totals:1,970
Idiomes totals:1,350

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.