IBUKU RĨA ŨHORO ŨRĨA MWEGA (GIKCL)

Kikuyu

Llegeix aquesta versió: IBUKU RĨA ŨHORO ŨRĨA MWEGA
/p The Gikuyu people belong to the Bantu group. They reside in the Central Province of Kenya. They are over 6 million of them in number. Their main pre-occupation is cash crop farming (especially coffee and tea) and dairy farming. They are also business oriented. Three-quarters of the community are Christians. Pockets of Islam and traditional religion do exist. The first Gikuyu Bible was published in 1951. The change in the language over the years necessitated a new translation of the Bible. This was started in 1983 and ended in 2002. The new Bible was launched in 2008 and was an instant hit with the community. The typesetting of the same in a 040 format has also been done resulting in a portable format of the Bible. The Bible Society is also soon embarking on a Gikuyu-English diglot (based on this new version) to cater for a large section of the community including the clergy and professional laity that is involved in various ministries.

Editor

Bible Society of Kenya

Altres versions d'aquesta editorial

BUKUIT NE TILIIL Sireet ne Dutero KanonBiblia Ilagho Jiboie Kwa Wandu WoseBiblia SinyatiBukuit Ne TililGikuyu Common Language with DCIBUKU RĨA ŨHORO ŨRĨA MWEGASwahili Revised Union VersionSwahili Revised Union Version

Versions disponibles

Versions totals:2,001
Idiomes totals:1,357

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.