New American Standard Bible (NASB)

English

Llegeix aquesta versió: New American Standard BibleBíblia en àudio: New American Standard Bible

NEW AMERICAN STANDARD BIBLE®

Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by THE LOCKMAN FOUNDATION

A Corporation Not for Profit

LA HABRA, CA

All Rights Reserved

http://www.lockman.org

Editor

The Lockman Foundation

Altres versions d'aquesta editorial

Amplified Bible, Classic EditionLa Bilbia de las AmericasNew American Standard BibleNueva Biblia LatinoamericanaThe Amplified Bible

Versions disponibles

Versions totals:2,001
Idiomes totals:1,357

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.