Resultats de la cerca de: no temis

 • LAMENTACIONS 3:57 (BEC)

  El dia que t’invocava t’has acostat i m’has dit: No temis! Reix

 • JOEL 2:21 (BEC)

  No temis res, terra! Alegra’t i exulta, que el Senyor ha fet grandeses!

 • DEUTERONOMI 31:8 (BEC)

  El Senyor anirà davant teu, serà amb tu; no et deixarà ni et desempararà. No temis, doncs, ni tinguis por.”

 • LLUC 8:50 (BEC)

  Però Jesús, que ho va sentir, li res-pongué: “No temis, n’hi ha prou que creguis i serà salvada.”

 • JOAN 12:15 (BEC)

  No temis, filla de Sió; mira el teu rei, que ve muntat en un pollí de somera.

 • 2 REIS 1:15 (BEC)

  Llavors l’àngel del Senyor digué a Elies: “Baixa amb ell; no temis res.” Es va alçar i va baixar amb ell a trobar el rei,

 • MARC 5:36 (BEC)

  Jesús, sense fer cas del que deien, li fa al degà de la sinagoga: “No temis, n’hi ha prou que continuïs creient.”

 • ISAÏES 54:4 (BEC)

  No temis pas, que no seràs avergo-nyida; no et ruboritzis, que no quedaràs confosa. T’oblidaràs de l’oprobi de la teva jovenesa, i l’afront de la teva viduïtat no el recordaràs més.

 • ISAÏES 41:14 (BEC)

  No temis res, Jacob, pobre cuc; no temeu res, vosaltres, feble resta d’Israel, que jo sóc el vostre auxili –diu el Senyor–, i el vostre redemptor és el Sant d’Israel.

 • GÈNESI 15:1 (BEC)

  Després d’aquests fets, el Senyor es dirigí a Abram en una visió i li digué: “No temis, Abram: Jo sóc per a tu un escut; la teva recompensa serà molt gran.”

 • 1 REIS 17:13 (BEC)

  Llavors Elies li digué: “No temis res; vés i fes tal com has dit. Però primer fes-me una coca petita i porta-me-la aquí; per a tu i per al teu fill, ja en faràs després.

 • ISAÏES 44:2 (BEC)

  Així parla el Senyor que t’ha fet, que et va formar al si matern, el qui t’aju-darà: “No temis, Jacob, servent meu, i tu Jeixurum que jo he escollit;

 • JEREMIES 46:28 (BEC)

  Tu no temis, servent meu Jacob –diu el Senyor–, perquè jo sóc amb tu; exter-minaré totes les nacions per on t’he dispersat, però a tu no et faré desapa-rèixer del tot, sinó que et castigaré amb moderació, perquè no et puc disculpar.”

 • EZEQUIEL 2:6 (BEC)

  Tu, doncs, fill d’home, no els tinguis por, ni t’espantin les seves paraules, en-cara que ells actuïn amb tu com si et trobessis entre cards i espines i et sentis com si visquessis enmig d’escorpins. No temis el que et diguin; que no et facin por les seves cares, perquè són una casa rebel.

 • 1 CRÒNIQUES 28:20 (BEC)

  Després, David continuà dient al seu fill Salomó: “Tingues confiança i fer-mesa, i comença! No temis ni et desani-mis, perquè el Déu Etern, el meu Déu, és amb tu; no et deixarà ni et desempa-rarà fins que tota l’obra per al servei del temple del Senyor sigui enllestida.

 • ISAÏES 51:12 (BEC)

  Jo, jo sóc qui et consola. Qui ets tu perquè temis davant d’un simple mortal, del fill d’un home que no val més que l’herba?

 • PROVERBIS 3:7 (BEC)

  No et consideris prou savi, tem el Senyor i aparta’t del mal

 • 1 JOAN 4:18 (BEC)

  En l’amor no hi ha lloc per al temor, al contrari, l’amor complet foragita la temença, perquè la por preveu un càstig, per tant, el qui té temença és que no ha madurat en l’amor.

 • PROVERBIS 1:7 (BEC)

  El temor del Senyor és el principi de la saviesa; els ximples menyspreen el conei-xement i la instrucció.

 • SALMS 119:120 (BEC)

  El meu cos s’estremeix per temor de tu, i dels teus decrets tinc temença. Ain

 • 1 CRÒNIQUES 1:53 (BEC)

  Quenaz, Teman, Mibsar,

 • ROMANS 3:18 (BEC)

  No tenen present el temor de Déu.”

 • GÈNESI 25:15 (BEC)

  Hadad, Temà, Jetur, Nafix i Quedma.

 • 1 CRÒNIQUES 1:30 (BEC)

  Mixmà, Dumà, Massà, Hadad, Temà,

 • JEREMIES 25:23 (BEC)

  a Dedan, a Temà, a Buz i a tots els qui s’afaiten les temples;