Matyu 1:9

Matyu 1:9 ARUNT

Ezɨ Usia Jotamɨn afeziam. Ezɨ Jotam Ahasɨn afeziam. Ezɨ Ahas Hesekian afeziam.
ARUNT: Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam
Comparteix