Matyu 1:2

Matyu 1:2 ARUNT

Abraham Aisakɨn afeziam. Ezɨ Aisak, Jekopɨn afeziam. Ezɨ Jekop Juda ko an aveghbuabar afeziam.
ARUNT: Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam
Comparteix