Matyu 1:13

Matyu 1:13 ARUNT

Ezɨ Serubabel Abiutɨn afeziam. Ezɨ Abiut Eliakimɨn afeziam. Ezɨ Eliakim Asorɨn afeziam.
ARUNT: Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam
Comparteix