Mateo 1:10

Mateo 1:10 APUNT

Esekia, Manasee iri. Manasee, Amõ iri. Amõ, Xosia iri.
APUNT: Teoso sãkire amaneri
Comparteix