SAN MATEO 1:9

SAN MATEO 1:9 TOJNT

Jaxa Uziasi, ja' yunin ja Jotam, jaxa Jotami, ja' yunin ja Acaz, jaxa Acazi, ja' yunin ja Ezequías.
TOJNT: Ja yajcʼachil testamento sbaj ja cajualtic Jesucristo
Comparteix