SAN MATEO 1:14

SAN MATEO 1:14 TOJNT

Jaxa Azori, ja' yunin ja Sadoc, jaxa Sadoqui, ja' yunin ja Aquim, jaxa Aquimi, ja' yunin ja Eliud.
TOJNT: Ja yajcʼachil testamento sbaj ja cajualtic Jesucristo
Comparteix