GÉNESIS 1:23

GÉNESIS 1:23 NCHBI

Huan panoc tiotac huan panoc ijnaloc. Huan ya ni elqui nopa macuilpa tonali.
NCHBI: Icamanal toteco; Santa Biblia
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb GÉNESIS 1:23