Isanquienare Mateo 1:8

Isanquienare Mateo 1:8 CNINT

Iri itomi Asa: Josavata. Iri itomi Josavata: Jorama. Iri itomi Jorama: Oshiashi.
CNINT: Irineane tasorentsi oquenquetsatacotaqueri Avincatsarite Jesoquirishito
Comparteix