Isanquienare Mateo 1:10

Isanquienare Mateo 1:10 CNINT

Iri itomi Eshequiashi: Manasheshi. Iri itomi Manasheshi: Amo. Iri itomi Amo: Joshiashi.
CNINT: Irineane tasorentsi oquenquetsatacotaqueri Avincatsarite Jesoquirishito
Comparteix