Gn 2:9

Gn 2:9 QQC

Li Qaawa' Yos kixk'e chi moqk sa' li ch'och' chixjunil li jar paay chi che'ul q'axal ch'ina'us rilb'aleb' ut us chi tzekaak. Sa' xyi xna'aj li awimq kixk'e ajwi' li che' re li yu'am ut li che' re xnawb'al li us ut li ink'a' us.
QQC: Q'eqchi Bible
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb Gn 2:9