Gn 1:5

Gn 1:5 QQC

“kutan” kixk'e cho'q xk'ab'a' li saqenk ut “q'oqyink” cho'q xk'ab'a' li aak'ab'. Ki'ewuuk ut kisaqewk: a'an li xb'een li kutan.
QQC: Q'eqchi Bible
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb Gn 1:5