Salms 69:3

Salms 69:3 BCI

M’enfonso en el fangar profund i no tinc on posar els peus, em trobo dins les aigües abismals i els remolins se m’enduen.
BCI: Bíblia Catalana, Traducción Interconfesional
Comparteix