Salms 55:10

Salms 55:10 BCI

Embolica les seves llengües, Senyor, posa-hi desavinença. Perquè veig a la ciutat violències i discòrdies
BCI: Bíblia Catalana, Traducción Interconfesional
Comparteix