Salms 111
BCI
111
De tot cor enalteixo el Senyor#x
1Al·leluia!
Àlef
De tot cor enalteixo el Senyor,#x
Bet
amb els justos davant el poble.#x
Guímel
2Les obres del Senyor són grans:#x
Dàlet
qui les estima les contempla.#x
He
3És plena d’honor i majestat la seva gesta,
Vau
la seva bondat#x dura per sempre.#x
Zain
4El Senyor, compassiu i benigne,#x
Het
deixà un memorial dels seus prodigis.
Tet
5Recordant-se per sempre del seu pacte,#x
Iod
va donar un aliment als qui el veneren.#x
Caf
6Va mostrar al poble el seu obrar poderós
Làmed
repartint-los la terra dels nadius.#x
Mem
7La seva acció#x és irrevocable i és justa,
Nun
les seves decisions són fermes,#x
Sàmec
8incommovibles per sempre més,
Ain
establertes fidelment i amb rectitud.
Pe
9Disposà de redimir el seu poble,#x
Sade
deixà establert el seu pacte per sempre.#x
Cof
El seu nom és sant#x i venerable.#x
Reix
10Venerar el Senyor és primícia de saviesa,#x
Xin
són molt prudents els qui el veneren.#x
Tau
La lloança del Senyor dura per sempre.

Bíblia Catalana, Traducció Interconfessional (BC) Text Bíblia Catalana Traducció Interconfessional, sensa els llibres Deuterocanonics, Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso

Més informació sobre Bíblia Catalana, Traducción Interconfesional