Salms 110:4

Salms 110:4 BCI

El Senyor no es desdiu del que jurà: «Ets sacerdot per sempre segons l’ordre de Melquisedec.»
BCI: Bíblia Catalana, Traducción Interconfesional
Comparteix