Gènesi 1
BCI

Gènesi 1

1
La creació#x
1Al principi, Déu va crear el cel i la terra. 2La terra era caòtica i desolada,#x les tenebres cobrien la superfície de l’oceà, i l’Esperit de Déu#x planava sobre les aigües.
3Déu digué:
– Que existeixi la llum.
I la llum va existir. 4Déu veié que la llum era bona, i separà la llum de les tenebres. 5Déu va donar a la llum el nom de dia, i a les tenebres, el de nit.#x
Hi hagué un vespre i un matí,#x i fou el primer dia.
6Déu digué:
– Que hi hagi un firmament enmig de les aigües, per a separar unes aigües de les altres.#x
7I va ser així. Déu va fer la volta del firmament i va separar les aigües que hi ha a sota la volta de les que hi ha a sobre. 8Déu donà a la volta del firmament el nom de cel.#x
Hi hagué un vespre i un matí, i fou el segon dia.
9Déu digué:
– Que les aigües de sota el cel s’apleguin en un sol indret i apareguin els continents.
I va ser així. 10Déu donà als continents el nom de terra, i a les aigües aplegades, el de mar. Déu veié que tot això era bo.
11Déu digué:
– Que la terra produeixi vegetació, herbes que facin llavor i arbres de tota mena que donin fruit amb la seva llavor, per tota la terra.
I va ser així. 12La terra produí la vegetació, les herbes de tota mena que fan la seva llavor i els arbres de tota mena que donen fruit amb la seva llavor. Déu veié que tot això era bo.
13Hi hagué un vespre i un matí, i fou el tercer dia.
14Déu digué:
– Que hi hagi a la volta del cel uns llumeners per a separar el dia de la nit i assenyalar les festivitats, els dies i els anys, 15i que des de la volta del cel il·luminin la terra.#x
I va ser així. 16Déu va fer els dos grans llumeners: un de més gran que governés el dia i un de més petit que governés la nit; va fer també les estrelles.#x 17Déu els col·locà a la volta del cel perquè il·luminessin la terra, 18governessin el dia i la nit i separessin la llum de les tenebres. Déu veié que tot això era bo.
19Hi hagué un vespre i un matí, i fou el quart dia.
20Déu digué:
– Que les aigües produeixin éssers vius que s’hi moguin i animals alats que volin entre la terra i la volta del cel.#x
21Déu va crear els grans monstres marins,#x els éssers vius de tota mena que es mouen dintre l’aigua, i tota mena d’animals alats. Déu veié que tot això era bo. 22Déu els beneí dient-los:
– Sigueu fecunds, multipliqueu-vos i ompliu les aigües dels mars, i que els animals alats es multipliquin a la terra.#x
23Hi hagué un vespre i un matí, i fou el cinquè dia.
24Déu digué:
– Que la terra produeixi éssers vius de tota mena: bestioles i tota mena d’animals domèstics i feréstecs.
I va ser així. 25Déu va fer tota mena d’animals feréstecs i domèstics i tota mena de cucs i bestioles. Déu veié que tot això era bo.
26Déu digué:
– Fem l’home a imatge nostra, a semblança nostra,#x i que sotmeti els peixos del mar, els ocells del cel, el bestiar, i tota la terra#x amb les bestioles que s’hi arrosseguen.
27Déu va crear l’home a imatge seva, el va crear a imatge de Déu, creà l’home i la dona.#x 28Déu els beneí#x dient-los:
– Sigueu fecunds i multipliqueu-vos, ompliu la terra i domineu-la; sotmeteu els peixos del mar, els ocells del cel i totes les bestioles que s’arrosseguen per terra.#x
29Déu digué encara:
– Mireu, us dono totes les herbes que fan llavor arreu de la terra i tots els arbres que donen fruit amb la seva llavor, perquè siguin el vostre aliment. 30A tots els animals de la terra, a tots els ocells del cel i a totes les bestioles que s’arrosseguen, a tots els éssers vius de la terra, els dono l’herba verda per aliment.#x
I va ser així.
31Déu veié que tot el que havia fet era molt bo.#x
Hi hagué un vespre i un matí, i fou el sisè dia.

Bíblia Catalana, Traducció Interconfessional (BC) Text Bíblia Catalana Traducció Interconfessional, sensa els llibres Deuterocanonics, Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso


Més informació sobre Bíblia Catalana, Traducción Interconfesional

Animant-te i desafiant-te a buscar la intimitat amb Déu cada dia.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.