Ngurrununggaḻ bilidjirri 1:3

Ngurrununggaḻ bilidjirri 1:3 DJI

Nyani God yan kungiliban, “Baḏayaladjirriban!” Girri baḏayala birraldjiniban, miri gar kambarrdjini.
DJI: Djinang
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb Ngurrununggaḻ bilidjirri 1:3