Matayu 1:16

Matayu 1:16 ONSNT

Yakop eŋe Yosep magaine, Mariya wane ŋaune, Mariya eŋe Yesu nagaine, Yesu eŋe Kristo orake.
ONSNT: Yesu Kristo Wane Kisi Maep Don
Comparteix

Matayu 1:16

Comparteix