Mátiyu 1:24

Mátiyu 1:24 YLE

Dini ghi n:ii ngê Njósép nyaa wo, kópuni enjel ngê u wóó k:oo u kwo mînê vyu, yi kópu d:uu ngê, Méli nyââ, u kpâm ngê pyódu ngê
YLE: The New Testament in the Rossel Language, also called the Yele Language, of Papua New Guinea
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb Mátiyu 1:24