Mateu 1:21

Mateu 1:21 KDENT

Nae anammaleka mwana nnume na wako undamupa lina lya Yesu mwaa alota kuvaposha venentete vake kwamadambi ave.”
KDENT: Ibibiliya mu Shimakonde Imbodi Yaambi na dimbande dya Imbodi Yakala
Comparteix

Mateu 1:21

Comparteix