Mateu 1:2

Mateu 1:2 KDENT

Napanelo Abulaamu ammaleké Ishaki, Ishaki kummaleka Yakobo, Yakobo kummaleka Yuda pamo na vakuluvake na vanung'unuvake.
KDENT: Ibibiliya mu Shimakonde Imbodi Yaambi na dimbande dya Imbodi Yakala
Comparteix