Mateu 1:16

Mateu 1:16 KDENT

kutwala Yakobo kummaleka Yoshe ntwagwe Maliya, Maliya jojo ámmaleke Yesu wavanshema Klistu.
KDENT: Ibibiliya mu Shimakonde Imbodi Yaambi na dimbande dya Imbodi Yakala
Comparteix