John 1:8

John 1:8 NIV

He himself was not the light; he came only as a witness to the light.
NIV: New International Version
Comparteix

John 1:8

Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb John 1:8