John 1:2

John 1:2 NIV

He was with God in the beginning.
NIV: New International Version
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb John 1:2