GENESIS 2
NVJOB
2
1Kót'éego yádiłhił áádóó nahasdzáán t'áá át'é ałtso ályaa. 2Áádóó tsosts'id jį́ bich'į' hoolzhishgo Diyin God ałtso nijishnish, índa tsosts'id jį́ azlį́į'go ałtso nijishnishígíí bits'ą́ą́dóó háájoolyį́į́'. 3Áádóó Diyin God éí tsosts'id jínígíí yik'ijisdli'go ats'áidiní'ą́, háálá Diyin God ałtso nijishnishgo bits'ą́ą́dóó éí bijį́ háájoolyį́į́'.
4Bóhólníihii Diyin God éí yádiłhił índa nahasdzáán áyiilaa bijį́į́dą́ą́' nahasdzáán índa yádiłhił bił niilyáii dahodideezlį́į́'. 5Áko nahasdzáán bikáa'gi ch'il t'ah doo hadanisée da áádóó ch'il daadáanii t'ah doo hadanisée da, háálá Bóhólníihii Diyin God éí nahasdzáán bikáa'gi t'ah doo nahałtingo ííléeh da, índa diné dá'ák'eh yeinít'į́į dooleełígíí t'ah ádin; 6nidi nahasdzáán bits'ą́ą́dóó áhí hááshígishgo ni' t'áá át'é nít'éé' nínéíłtłoh. 7Áko Bóhólníihii Diyin God éí ni' bits'ą́ą́dóó łeezh yee diné áyiilaa áádóó biyol yee háníí' góne' bee iináanii yee ííyolgo diné hwii' sizíinii hinááh silį́į́'.
Kéyah Ííden hoolyéedi dá'ák'eh
8Áádóó Bóhólníihii Diyin God ha'a'aahjígo Ííden hoolyéedi dá'ák'ehgo áyiilaa, áko diné áyiilaaígíí ákwii niiníłtį́. 9Áádóó ni' bits'ą́ą́dóó áyiilaaígíí éí Bóhólníihii Diyin God éí tsin ał'ąą ádaat'éii yá'át'éehgo daníl'íinii índa yá'át'éehgo bąąhdóó da'adáanii hainííłt'ą́. Éí dá'ák'ehgi iiná tsin ałdó', índa tsin bineest'ą' bits'ą́ą́dóó yá'át'ééhjí áádóó doo yá'át'ééhjí bééhózin dooleełii hainíísą́.
10Áádóó tooh nílínígíí bee na'niyęęsh doo biniyé Ííden kéyahdóó dá'ák'ehgóó nílį́, áádóó ch'ínílį́įgo dį́į́'góó ałts'ádaazlį́. 11Átséhí góne' tooh nílínígíí Páísan woosye', éí kéyah Hávilah hoolyéhígíí t'áá át'é binázlį́; ákwe'é óola hólǫ́. 12Éí kéyah biyi' óola yá'át'ééh; t'áá ákwe'é tsé bidéliyam índa ániks yolyéhígíí ałdó' hólǫ́. 13Naaki góne' tooh nílínígíí Gáíhan woosye', éí kéyah Iithiyópiya hoolyéhígíí t'áá át'é binázlį́. 14Táá' góne' tooh nílínígíí Hídikel woosye'; éí Asíriya bíighahgóó ha'a'aahjígo ch'ínílį́. Dį́į́' góne' tooh nílínígíí Yufréítiiz woosye'.
15Áko Bóhólníihii Diyin God éí Ííden kéyahdi dá'ák'ehgi diné bił jiní'áazhgo ákwii nizhníłtį́įgo dá'ák'eh yinaalnish áádóó yaa áhályą́. 16Áko Bóhólníihii Diyin God éí diné ádooníiłgi bee bá nihozhní'ą́ągo ájíní, Tsin naazkaadígíí bineest'ą' t'áá ałtso t'áá ni nínízingo niyą́ą doo, 17nidi tsin bineest'ą' bits'ą́ą́dóó yá'át'ééhjí índa doo yá'át'ééhjí bééhózin dooleełii ts'ídá doo dííyį́įł da, háálá bąąhdóó ííníyą́ą́' bijį́įdi t'áá aaníí dadíítsaał.
18Áko Bóhólníihii Diyin God ánáádoo'niid, Diné t'áá sáhí naagháago doo bá yá'át'éeh da; t'áá ákónéehee háká análwo' dooleełii há ádeeshłííł. 19Áko Bóhólníihii Diyin God éí naaldeehii áádóó nidaat'a'ii t'áá ałtso ni' bits'ą́ą́dóó łeezh yee áyiilaa, áko haash yit'éego dabízhi' ádaazhdoolííł nízingo Ádam yaa yiizh'eezh, áko hináanii nináneel'ą́ąjį' t'áá bee dajíízhi'ígíí bízhi' daazlį́į́'. 20Áádóó Ádam éí bízhi' ádajiilaii alį́į́' t'áá ałtso áádóó nidaat'a'ii índa nihokáá'góó naaldeehii t'áá ałtso bízhi' hólǫ́ǫgo ájiilaa, nidi Ádam t'áá ákónéehee háká análwo' dooleełii t'ah doo há álnéeh da. 21Áko Bóhólníihii Diyin God éí Ádam yi'iiłhaazh, áko ajiiłhaazhgo hátsą́ą́' ła' hayíítą́ągo hatsį' ałch'į' ánáyiidlaa. 22Áko Bóhólníihii Diyin God éí Ádam bítsą́ą́' hayíítánígíí yee asdzání áyiilaa, áádóó Ádam yich'į' yił ní'áázh. 23Áko Ádam ádííniid, K'ad díí shits'inígíí bits'ą́ą́dóó ts'in áádóó shitsį'ígíí bits'ą́ą́dóó atsį' jílį́, áko asdzání joolyée doo, háálá diné bits'ą́ą́dóó áho'diilyaa. 24Éí bąą diné jílíinii hazhé'é índa hamá bits'ą́ą́' dashdidoogáałgo hwe'asdzą́ą́ t'éiyá bił jiináa doo, áko nizhdilt'é yę́ę ats'íís t'ááłá'í jileeh. 25Áko Ádam índa hwe'asdzą́ą́ bił t'áá ájíłah t'áá jilchí'ígo niji'aash, ákondi doo baa yáznízin da.

Navajo Bible © 2000 American Bible Society. All rights reserved. 

Bible text from the Navajo Bible is not to be reproduced in copies or otherwise by any means except as permitted in writing by American Bible Society, 101 North Independence Mall East, Floor 8, Philadelphia, PA 19106-2155 (www.americanbible.org).

Més informació sobre Navajo Bible